Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko želite da Vas obavještavamo o svim akcijama i novostima, upišite se na našu mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Više o akciji ...

old-dog1Jednako kao što se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Vaš 8-godišnji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uživa u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Više o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Nažalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva završavaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neželjenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne šupljine za pse, ma?ke i glodavce! Više o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 2 
AVA FanBox-LikeBox
Home Savjeti za vlasnike Priprema za operaciju i skrb poslije operacije
AddThis Social Bookmark Button

Pravilna priprema životinje za operaciju od strane vlasnika vrlo je važna kako bi operacijski zahvat prošao bez nepotrebnih komplikacija.

Ovdje ?emo vam objasniti cijeli postupak koji trebate pro?i sa vašim ljubimcem prije te neposredno nakon operacije.

Priprema za operaciju:

Dakle, prva stvar je naravno, dogovoriti operaciju sa vašim veterinarom. Nakon što dogovorite datum i vrijeme operacije, potrebno je životinju pravilno pripremiti za sam zahvat:

1.     Kod starijih životinja i kod životinja koje su bolesne, preporu?ljivo je napraviti biokemijsku analizu krvi ili neku drugu pretragu koju veterinar odredi. Biokemijskom analizom krvi veterinar dobiva na uvid stanje pojedinih organskih sustava, a to mu pomaže u izboru najprikladnijeg anestetika, kako bi sama operacija i oporavak prošli što lakše za životinju.

hungry-dog2.     Najvažnija stvar je pravilo o postu prije zahvata. S obzirom da se u našoj ambulanti ljubimci u pravilu predaju na operaciju u 9h ujutro, potrebno je Vašeg psa ili ma?ku ispostiti. To zna?i da dan prije operacije životinji se zadnji obrok daje otprilike oko 20h nave?er. Nakon toga se hrana sklanja. Bitno je da životinji cijelo vrijeme bude dostupna zdjelica sa vodom.

Zašto je VRLO BITNO da životinja ne jede na dan operacije? U pravilu svi anestetici koji se daju mogu izazvati nagon za povra?anjem, što svjesnoj životinji ne predstavlja problem, dok kod anestezirane životinje vrlo ?esto dovede do problema, jer životinja nije u stanju taj sadržaj izbaciti iz usta, nego se može dogoditi da udahne ispovra?ani sadržaj, a to može dovesti do vrlo ozbiljnih problema, od teške komplicirane upale plu?a pa ?ak do gušenja vlastitim ispovra?anim sadržajem. Dakle, životinja MORA biti praznoga želuca. Ovo ne vrijedi za male biljojede, poput kuni?a, ze?eva, zamoraca i sl., koji moraju imati hranu u svakom trenutku. Kada takvog ljubimca predajete na operaciju, u gajbicu mu slobodno stavite manju koli?inu sijena ili neke druge hrane.

 

3. Životinju treba prošetati prije operacije kako bi obavila nuždu, zna?i pomokrila se i defecirala. To je vrlo bitno, jer s obzirom da anestezija opušta miši?e, ?esto se dogodi da životinja obavi nuždu na operacijskom stolu, što kontaminira uvjete za vrijeme operacije, koji moraju biti asepti?ki, te može zagaditi ranu i dovesti do komplikacija.

Oporavak poslije operacije:

U pravilu, životinje ostaju u ambulanti na promatranju dokle god se djelomi?no ne probude iz anestezije. Prije nego što do?e po životinju, vlasnik bi trebao kod ku?e pripremiti prostoriju u kojoj ?e životinja boraviti ostatak dana poslije operacije. Prostorija treba biti topla, zamra?ena i po mogu?nosti bez predmeta sa kojima bi se životinja mogla ozlijediti dok se budi iz anestezije (anestezirani psi pokušavaju ustati na noge, ali pritom ?esto padaju dok djelovanje anestetika ne prestane).

Pri dolasku u ambulantu, vlasnik bi trebao uzeti deku ili nešto drugo u ?emu ?e se životinja nositi, s obzirom da ih ve?ina još nije u stanju hodati.

Nakon dolaska doma, životinja se smješta u pripremljenu prostoriju i pušta da se sama polako budi, uz redovite kontole svakih 10-15 minuta. U pravilu, psi se potpuno razbude 3-4 sata nakon samog zahvata. Dok životinja nije potpuno budna, HRANA I VODA SU STROGO ZABRANJENI jer se refleks gutanja nije do kraja vratio, te bi hrana ili voda mogli završiti u plu?ima umjesto u želucu. Kada smatrate da se životinja probudila, probajte joj ponuditi malo vode, cca 1dcl. Ukoliko životinja može piti vodu, možete dati malu koli?inu hrane,ali uz nadzor.

Ma?ke koje su bile na operaciji moraju ostati u gajbici dokle god se potpuno ne probude, jer premda vama ma?ka izgleda svjesno, njezina percepcija okoline je uveliko promjenjena, te postoji velika mogu?nost da se ozlijedi ukoliko ju pustite da slobodno hoda ku?om. Za ma?ke držane vani: tek drugi dan poslije operacije ma?ku smijete pustiti van iz ku?e, kada ste potpuno sigurni da je djelovanje anestetika skroz nestalo.

 

cone20cardKod životinja kojima je otvarana trbušna šupljina (sterilizacija, zahvati na crijevima ili mokra?nom mjehuru… ), vlasnik mora osigurati da životinje ne ska?u (sa kreveta, iz auta, ne propinju se…), kako trbušni šavovi nebi popustili ili pukli.

Ukoliko se nemože osigurati mirovanje životinje, treba kontaktirati veterinara koji ?e prepisati sredstvo za sedaciju.

 

Ukoliko životinja liže ranu, pokušava skinuti šavove ili zavoj, mora joj se staviti «Elizabetanski ovratnik» odgovaraju?e veli?ine kako bi se sprije?ilo diranje rane.

 

U pravilu, nakon 8-10 dana šavovi se skidaju i životinja se može vratiti normalnom režimu života.

 

AĹľurirano ( Subota, 29 SijeÄŤanj 2011 18:48 )