Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko elite da Vas obavjetavamo o svim akcijama i novostima, upiite se na nau mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Vie o akciji ...

old-dog1Jednako kao to se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Va 8-godinji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uiva u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Vie o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Naalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva zavravaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neeljenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne upljine za pse, ma?ke i glodavce! Vie o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 7 
AVA FanBox-LikeBox
Home Savjeti za vlasnike Sistematski pregled ljubimaca
AddThis Social Bookmark Button

old-dog1Jednako kao to se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Va 8-godinji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uiva u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Znate li da ve?ina pasa u 7.oj godini postaje senior, odnosno svrstavaju se me?u starije pse? Ovisno o veli?ini psa, male pasmine se svrstavaju me?u seniore sa otprilike 8 godina, dok ve?i psi sa otprilike 6-7 godina. Kliknite "Vie..." i saznajte kada i zato se radi sistematski pregled.

Sistematski pregled se preporu?uje raditi svake 2 godine do 10e godine, te nakon toga svake godine do kraja ivota. Tako?er se obavezno radi prije operativnih zahvata.

to zapravo zna?i senior ili stariji pas?

Sa godinama, mijenjaju se mnoge stvari u organizmu. Od brzine metabolizma, nutritivni zahtjevi, stanje kotanog i mii?nog sustava, pa tako i zdravlje unutarnjih organa.

Srce moda malo slabije radi, bubrezi malo slabije izlu?uju toksine iz organizma, sluh i vid slabe, pojavljuje se bijela dlaka oko o?iju i njuke To su sve normalne fizioloke promjene koje se ne mogu sprije?iti. Ali, ukoliko postoji neki patoloki proces ili disfunkcionalnost nekog organskog sustava u organizmu, kvalitetan sistematski pregled ?e to pokazati.

Od ?ega se zapravo sastoji sistematski pregled ivotinja?

Osim op?eg pregleda, vri se krvna analiza, odnosno mala krvna slika i biokemijska analiza te po potrebi RTG snimanje.

Ukoliko postoje neke promjene, dodatno se mogu u?initi razne pretrage kao to su npr. EKG i analiza urina.

Mala krvna slika pokazati ?e nam koli?inu i odnos krvnih stanica, to tako?er moe biti indikator velikog broja bolesti.

Biokemijska analiza krvi je jedna od najvanijih pretraga kada pas u?e u stariju dob. Poslije op?eg pregleda, RTG-a te male krvne slike, veterinar ?e izabrati kombinaciju biokemijskih parametara posebno po vaem ljubimcu koji ?e dati vrlo to?an uvid u stanje unutarnjih organa.

Na primjer, dali ste znali da ve?ina bolesti bubrega po?inje pokazivati simptome tek nakon to je nepovratno stradalo vie od 60% bubrega? U pravilu, dok vlasnik primijeti da se neto sa ivotinjom doga?a, teta je ve? u?injena i naj?e?e je nepovratna.

No, biokemijska pretraga nam ve? u vrlo ranim fazama moe ukazati da postoje problemi sa odre?enim organskim sustavom, prije nego nastane nepovratna teta, odnosno jo u fazi dok se na bolest moe utjecati lijekovima, specijalnom hranim ili ispravljanjem na?ina dranja ivotinje.

Iz tog razloga je izuzetno bitno redovito kontrolirati zdravlje ivotinje, kako bi se na vrijeme stiglo reagirati ukoliko do?e do kakvih bolesti, ako bi se bolest po?ela lije?iti dok je na samom po?etku.

Ukoliko veterinar uspostavi da su neke biokemijske vrijednosti grani?ne, u suradnji sa Vama sloiti ?e plan redovitih pretraga, kako bi se na vrijeme otkrile promjene.

old_dog_with_zimmer_frame_516435

RTG ?e pokazati postoje li moda promjene na kostima, te ukoliko postoje, koliki je opseg tih promjena. Danas postoji cijeli niz lijekova koji ?e ublaiti artroze i pomo?i Vaem ljubimcu da due bude mobilan i bez kostobolje. Tako?er, ukoliko postoje promjene na kostima, vlasniku ?e se savjetovati to ljubimac smije i ne smije raditi kako bi se te promjene ublaile ili njihova progresija usporila. Tako?er, nerijetko se na?e pove?an organ koji moe upu?ivati na bolest ?iji simptomi jo nisu po?eli. Moe se vidjeti veli?ina i oblik srca, to moe ukazivati na sr?ane probleme, koje je tako?er izuzetno bitno po?eti lije?iti u to ranijoj fazi.

Preporuka je napraviti sistematski pregled nakon to ivotinja u?e u seniorsku dob, otprilike 5 godina za gigantske pasmine ( > 50 kg t.t. za velike pse poput doga, bernardinaca i sl.), 6 godina za velike pasmine (l> 30 kg, npr. labradori) te 8 godina za manje pasmine pasa, te kod ma?aka sa otprilike 7-8 godina.

Za sistematski pregled uvijek bi se trebali naru?iti unaprijed, kako bi bili sigurni da ?e veterinar imati vremena u potpunosti se posvetiti Vama i Vaem ljubimcu te Vam odgovoriti na sva pitanja koja bi mogli imati. U pravilu, sistematski pregled traje otprilike sat vremena. Nakon svih pretraga i nalaza, dobiti ?ete kompletan uvid u zdravlje svojeg ljubimca te upute to i kako promijeniti (ukoliko je potrebno) kako bi Va ljubimac ivio jo godinama kvalitetno i zdravo.

U elji da potaknemo vlasnike na bolju brigu o starijim ivotinjama, cijeli listopad provodimo akciju sistematskih pregleda po cijeni od 750 kuna. U cijenu je uklju?en po?etni pregled, RTG snimanje, va?enje krvi za krvnu sliku i biokemijsku analizu (12 parametara koji obuhva?aju sve organske sustave) te savjetovanje vlasnika kako se to kvalitetnije brinuti o higijeni, prehrani i dranju starije ivotinje.

- AKCIJA ZAVRENA!

Ažurirano ( Subota, 14 Siječanj 2012 12:00 )