Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko želite da Vas obavještavamo o svim akcijama i novostima, upišite se na našu mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Više o akciji ...

old-dog1Jednako kao što se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Vaš 8-godišnji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uživa u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Više o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Nažalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva završavaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neželjenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne šupljine za pse, ma?ke i glodavce! Više o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 45 
AVA FanBox-LikeBox
Home Ostali ku?ni ljubimci Afri?ki tvorovi
AddThis Social Bookmark Button

tvor

Oni su mali, savitljivi, mekani, razigrani i jaaako hiperaktivni...

Da, oni su afri?ki tvorovi!!!

Afri?ki tvorovi ili fereti, kako se danas popularno zovu, potje?u od domestificiranog europskog tvora. Danas su sve popularniji kao ku?ni ljubimci, te su u Americi ?ak na 3. mjestu najpopularnijih ku?nih ljubimaca, odmah iza pasa i ma?aka.

 

 

Afri?ki tvor spada u porodicu zvijeri, što možemo vidjeti po njihovim velikim i oštrim o?njacima i kan?ama. Tijelo im je duguljasto i vrlo elasti?no, te su sposobni provu?i se kroz naizgled premale otvore. Zbog toga se kod kupnje kaveza mora paziti da rešetke ne budu preširoke. Dužina im je od 30-45 cm, a težina izme?u 500 g i 2 kg. Ženkice su vidljivo manje nego mužjaci.

U Hrvatskoj su se pojavili prije nekoliko godina i od tada im popularnost raste. Naj?eš?e se javljaju u 2 varijante boja, a to je albino, odnosno bijeli sa crvenim o?ima i sme?e-crni sa crnim o?ima.

Životni vijek im je izme?u 6-10 godina, a ovisi o brizi vlasnika. S obzirom da su tvorovi mesožderi, njihova hrana mora sadržavati puno masno?a i proteina. U nedostatku komercijalne hrane za tvorove, može ih se hraniti hranom za male ma?i?e, ali nikako pse?om hranom, jer ne sadrži dovoljno proteina niti drugih tvari prijeko potrebnih za tvorove.

Nikako im se ne smiju davati slatkiši niti puno slatkog vo?a jer imaju sklonost obolijevanju od dijabetesa. Kao dodatak prehrani koristi se malt-pasta, koja služi izbacivanju dlake nakupljene u probavnom sustavu te razni tonici i vitamini namijenjeni tvorovima.

Tako?er, koristi se i calo-pet ili sli?na slatkasta pasta kada trebamo obuzdati tvori?a da bude miran, npr. pri pregledu kod veterinara, ali s obzirom da imaju sklonost oboljevanja od dijabetesa, te paste se ne smiju ?esto koristiti.

Što se ti?e zdravlja, tvorovi nisu posebno boležljive životinje. Mora ih se cijepiti svake godine protiv leptospiroze, pogotovo ukoliko žive u doma?instvu sa psom. S obzirom na nedostatak specijalne vakcine za tvorove na našem tržištu, koristi za vakcina za pse. U praksi vrlo ?esto vi?amo da imaju ušnu grinju, odnosno Otodectes cynotis, koju ve?inom dobiju još u leglu. Mogu se javiti crijevni za?epi, zbog njihove razigranosti i grickanja svega do ?ega do?u.

Najvažnija stvar koju treba napraviti sa tvorom kojeg mislite držati kao ku?nog ljubimca je sterilizacija odnosno kastracija u dobi od 5-6 mjeseci. Ženke tvora se tjeraju dokle god se ne spare. Ukoliko se ne spare, dugotrajna visoka koli?ina estrogena u njezinoj krvi po?et ?e uništavati njezinu koštanu srž i dovesti do aplasti?ne anemije koja je naj?eš?e smrtonosna. Ukoliko je razvoj bolesti ve? po?eo, treba se hitno sterilizirati. Ukoliko je bolest napredovala i životinju zbog lošeg stanja nije mogu?e operirati, može se spariti sa mužjakom kojem su testisi podvezani, ali ne izva?eni (gotovo nemogu?e za na?i u našim krajevima), ili se može pokušati sa hormonskom terapijom, ali u pravilu ne pomaže jednom kad tjeranje ve? po?ne.

Zato se ve?ina vlasnika koji ne namjeravaju uzgajati tvorove odlu?uje za operativno uklanjanje jajnika, ?ime svoj ljubimcu pružaju miran život bez stresa i mogu?nosti obolijevanja od aplasti?ne anemije.

Tvorovi imaju svoj specifi?an miris koji kastracijom, odnosno uklanjanjem spolnih žlijezdi a time i spolnih hormona postaje manje intenzivan.

ferret

Tvori?i su vrlo razigrane životinje i ne podnose da po cijeli dan budu zatvorene u kavezu. Premda jako puno spavaju (16-20h dnevno), ostatak vremena provedu u vrlo intenzivnoj igri.

?esto skrivaju stvari u igri i natežu sve što im je u dohvatu. Gotovo sve do ?ega do?u ?e im poslužiti kao igra?ka: ?arape, novine, kartonski tuljci od papira, vre?ice, mobitel, kablovi, trakice, papiri, plasti?ne boce. Zbog toga je vrlo važno da vlasnik osigura prostor za igru i igra?ke sa kojima se ne?e mo?i ozlijediti ili ih progutati.

Odnos sa drugim bi?ima

Tvor je zvijer i naj?eš?e se ne slaže sa životinjama poput glodavaca, ptica i reptila. Sa psom i ma?kom se vrlo lako sprijatelji i igra, pogotovo sa mla?im, razigranim životinjama. Malo teže prijateljuju sa terijerima, zbog terijerovog izraženog nagona za lovom miševa i štakora. Sa vlasnikom je naj?eš?e nježan, ali i vlasnika zna lagano gricnuti. Vrlo je nepovjerljiv prema strancima, te ?esto ugrize ukoliko ga se na silu ho?e primiti ili maziti. Tvorovi ne toleriraju grubo ponašanje i na grubost ?e uvijek odgovoriti ugrizom, koji može biti vrlo jak. Nisu pogodni za malu djecu, jer se ipak radi o zvijeri koja može poprili?no snažno ugristi i izgrebati. Nisu tolerantni prema djeci kao psi, nego ?e i na najmanju grubost uzvratiti ugrizom (npr. povla?enje za rep i sl.).

Ukoliko želite putovati u inozemstvo sa svojim tvorom, mora biti cijepljeni protiv bjesno?e (preporu?ljivo ih je cijepiti bez obzira na putovanja), mikro?ipirani te moraju imati važe?u putovnicu za ku?ne ljubimce sa potvrdom veterinara da je životinja pregledana i sposobna podnijeti putovanje do odredišta. Za sve informacije, slobodno nas kontaktirajte u ambulantu.

AĹľurirano ( Utorak, 27 Rujan 2011 09:12 )