Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko elite da Vas obavjetavamo o svim akcijama i novostima, upiite se na nau mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Vie o akciji ...

old-dog1Jednako kao to se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Va 8-godinji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uiva u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Vie o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Naalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva zavravaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neeljenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne upljine za pse, ma?ke i glodavce! Vie o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 75 
AVA FanBox-LikeBox
Home Laboratorij Debljina kod ku?nih ljubimaca
AddThis Social Bookmark Button

Pretilost je svako pove?anje od 15% teine u odnosu na idealnu teinu. Pretilost, odnosno debljina ili gojaznost nije samo estetski problem. Pretilost je KRONI?NA BOLEST, koju vrlo rijetko tretiramo kao bolest, premda bismo trebali. ?ak 25% pasa u razvijenim zemljama pati od pretilosti.

Zato je pretilost bolest?

Dugo vremena se za masno tkivo u organizmu smatralo da se ono samo skuplja u organizmu i zadrava dok ga organizam ne zatreba. No, u novije vrijeme je otkriveno da je masno tkivo ivo, te da je ono ustvari AKTIVNI endokrini organ, koji proizvodi hormon zvan LEPTIN koji djeluje na na?in da stimulira mozak na uzimanje jo vie hrane, te tako stvara za?arani krug. Vie masno?e stvara vie hormona, koji trai vie hrane, to opet dovodi do jo vie hormona.

 

Dobar primjer koliko on utje?e na debljinu dalo je jedno istraivanje na psima koje je pokazalo sljede?e: grupi pasa je mjeren hormon leptin. U grupi su bili pretili psi, te psi normalne tjelesne teine. Pretili psi su stavljeni na dijetu, te im je mjeren hormon na po?etku i na kraju dijete. Razlika je bila o?ita:

hormon_leptin

Zato je pretilost opasna?

Pretilost nije samo estetski problem. Pretilost dovodi do velikog broja bolesti kao to su: dijabetes, plu?ne bolesti, sr?ane bolesti (klikni na sr?ane bolesti i saznaj vie), jetrene bolest tzv. masna jetra, te mnoge druge. Osim toga, pretilost moe stvarati velike probleme ukoliko ivotinja mora na operaciju, jer osim to je metabolizam pretile ivotinje loiji od one zdrave, i sama koli?ina masnog tkiva moe smetati kirurgu pri operaciji. Jo jedna od bolesti koju uzrokuje pretilost je osteoartritis, zbog velikog optere?enja koje trpe zglobovi i kosti.


Kako odrediti idealnu teinu vaeg ljubimca?

Premda za svaku pasminu postoji standard od-do kg, to nije pouzdana metoda, jer enka sitnije gra?e, sa maksimalnom teinom za tu pasminu itekako moe biti pretila. Najbolji na?in za odre?ivanje dali je pas ili ma?ka pretila je tako da pro?ete rukom pa rebrima. Ukoliko ispod naslage masnog tkiva lako opipate rebra, teina je u redu. Ukoliko ne moete napipati rebra, radi se o pretiloj ivotinji. Ukoliko rebra previe lako napipate, odnosno ne osje?ate izme?u rebara i ruke potkono masno tkivo, vjerojatno se radi o anoreksi?noj, premravoj ivotinji.

20090529-efibsswj48ksh5r6ap9my4fqs8


Zato se javlja pretilost?

U ve?ini slu?ajeva pretilost nema poseban uzrok (genetski, hormonski), osim nebrige vlasnika, koji se ne pridravaju to?nih navoda za hranjenje, te ne pruaju ivotinji dovoljno kretanja. Naj?e?e ?ujemo od vlasnika pretilih pasa isprike poput: ali meni je lijepo gledati kako on voli papati, pa mu dam jo. Ili : ao mi ga je gledati dok me moli hranu, a ne dati mu. Ono to ti vlasnici ne znaju, ili ne ele znati, je da sa svakim takvim obrokom skra?uju ivot svom ljubimcu, jer pretile ivotinje u pravilu ive 2-3 godine manje nego ivotinje normalne tjelesne teine, te im je kvaliteta ivota puno loija. Poznato je da sterilizirane ili kastrirane ivotinje ?esto pate od pretilosti. No, da bi to izbjegli, potrebno je odmah poslije operacije smanjiti unos hrane za 30%, ili prije?i na hranu formuliranu za sterilizirane/kastrirane ivotinje.


Lije?enje pretilost:

Pretilost se vrlo lako lije?i, ukoliko vlasnik ima dovoljno ?vrst karakter da ne popusti psu kad ga ica. Prva stvar je odrediti  koliko teinu bi ljubimac trebao imati. Vano je znati koliko kilograma bi ivotinja trebala izgubiti. Bilo bi dobro napraviti biokemijsku analizu krvi, da se vidi kako funkcioniraju organi, prije nego se krene u drasti?nu dijetu.


Lije?enje pretilost se u pravilu provodi u dvije faze:

1.     Faza  - gubljenje suvinih kilograma. ivotinjama se daje ili specijalna hrana namijenjena gubitku teine ili standardna hrana u smanjenim dozama. Veterinar odre?uje dozu za svaku ivotinju zasebno, i tu dozu se ne smije prekora?iti. Iz prehrane se izbacuju svi nagradni kola?i?i i sva hrana koju je pas dobivao sa stola. Kretanje je vrlo bino za gubitak teine, ali pretile ivotinje se ne smije forsirati na velike napore, jer njihov organizam nije sposoban na to. Nakon pregleda, veterinar odre?uje koli?inu i na?in fizi?ke aktivnost. U po?etku su to kratke, ustre etnje nekoliko puta dnevno, te se redovito pove?ava duljina fizi?ke aktivnosti.

2.     Faza odravanje tjelesne teine. ivotinja se i dalje hrani specijalnom hranom, ili smanjenim dozama standardne hrane. Fizi?ka aktivnost je svakodnevna. Apetit se smanjio. ivotinja je bolje volje, u boljoj kondiciji, zdravstveni simptomi uzorkovani debljinom su se smanjili ili nestali.


Dakle, odgovornost o zdravlju ivotinje je na svakom vlasniku. Premda svi volimo vidjeti nae ljubimce site I sretne, moramo paziti koliko ih hranimo, jer ljubimci nisu svjesni koliko im debljina teti. Zato je na vlasniku da svog ljubimca hrani kvalitetno I u odgovaraju?oj koli?ini.

Ažurirano ( Četvrtak, 29 Studeni 2012 12:42 )