Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko želite da Vas obavještavamo o svim akcijama i novostima, upišite se na našu mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Više o akciji ...

old-dog1Jednako kao što se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Vaš 8-godišnji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uživa u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Više o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Nažalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva završavaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neželjenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne šupljine za pse, ma?ke i glodavce! Više o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 55 
AVA FanBox-LikeBox
Home Laboratorij Ma?ja sida - FIV
AddThis Social Bookmark Button

infection_copyVirus ma?je side ili Feline Immunodeficiency Virus – FIV  je virus iz porodice lentivirusa, u koji spada i ljudski HIV virus. Iako je po gra?i jako sli?an HIV virusu, ?ovjek se ne može zaraziti FIV-om. Virus FIV-a se može na?i diljem svijeta, gdje je 1-15% ma?aka u svijetu zaraženo njime. FIV je vrlo neotporan u okolišu, te ne preživljava duže od par sati, s toga nema straha da ?e se druge ma?ke zaraziti preko hranilice, kreveta ili igra?ki.

FIV-om se naj?eš?e zaraze ma?ke lutalice, te ma?ke koje borave vani bez kontrole, dok ku?no držane ma?ke imaju male šanse da se zaraze.Primarni na?in zaraze su rane, ma?ke dok se tuku, ugrizima ?esto prenesu virus na drugu ma?ku, premda se virus može prenijeti i spolnim putem, te sa ma?ke na ma?i?e tokom dojenja.

Razvoj bolesti:

Nakon unosa u organizam, virus putuje do najbližih limfnih ?vorova. Tu se umnaža, te širi do ostalih limfnih ?vorova u tijelu, što može uzrokovati njihovo pove?anje, što obi?no vlasnik prvo primijeti. No, infekcija može mjesecima ostati neprimje?ena, omogu?avaju?i da životinja dalje širi virus me?u ma?jom populacijom te polako razaraju?i imunosni sustav životinje. Jednom kad imunosni sustav postane preslab, životinja po?ne obolijevati od raznih bakterijskih i virusnih bolesti koje u zdrave životinje ne bi predstavljali nikakve probleme.  Upravo te sekundarne infekcije uzrokuju uginu?e ve?ine ma?aka oboljelih od FIV-a.

sick_cat_mouth

Simptomi:

Kao posljedica imunodeficijencije javljaju se slaba kvaliteta krzna, što omogu?uje infekcije preko kože, povišena temperatura, gubitak apetita, te kod velikog broja ma?aka, javljaju se GINGIVITIS (upala zubnog mesa) i STOMATITIS (upala usne šupljine). Tako?er se mogu javiti i upale oka, mokra?nog mjehura, kože, želuca… Sve to vodi do progresivnog gubitka težine. Kod velikog broja ma?aka mogu se izmjenjivati periodi zdravlja i periodi bolesti.

 

 

Dijagnostika:

rgb_snap-fiv-felv-combosideSumnja na FIV postavlja se na temelju klini?kog pregleda i anamneze. Jedini na?in da se FIV dijagnosticira je testiranjem sa npr. SNAP FELV/FIV testom. Ukoliko je test pozitivan, to zna?i da je ma?ka zaražena. Neodre?en test bi trebalo ponoviti kroz 2-3 mjeseca, kako bi se dalo dovoljno vremena da se virus namnoži.

Ma?i?e mla?e od 16 tjedana nije preporu?ljivo testirati, jer bi se mogao dobiti lažno pozitivan nalaz, s obzirom da su ma?i?i mogli dobiti protutijela preko maj?inog kolostruma.

 

Terapija:

Lijek za FIV ne postoji. S obzirom da životinja ne ugiba zbog FIV-a, nego zbog sekundarnih infekcija zbog pada imuniteta, jedino što vlasnik može napraviti je zaštititi ma?ku od infektivnih agensa iz okoline. Ma?ka ne smije biti u kontaktu sa drugim ma?kama, iz razloga da ne prenese FIV drugim jedinkama, ali i zato da druge ma?ke ne bi na nju prenijele bakterije i viruse iz okoline.

Kao potporna terapija koriste se antibiotici i vitamini za podizanje op?e otpornosti.

 

Duljina preživljavanja ovisi o stanju imuniteta. Neke ma?ke mogu živjeti godinama bez ve?eg napredovanja bolesti, dok neke prežive samo par tjedana. To u prvom redu ovisi o vlasniku koji mora ma?ku zaštititi od vanjskih utjecaja, odnosno bolesti. Ma?ku pozitivnu na FIV mora se kompletno izolirati od drugih ma?aka, te voditi veliku brigu o higijeni prostora, kvaliteti hrane i sl…

 

Cjepivo protiv FIV-a postoji, no ono nije dostupno kod nas, niti je potpuno u?inkovito. Jedini na?in da se donekle zaštiti ma?ka je sterilizacije/kastracija, jer se na taj na?in onemogu?uje prijenos virusa spolnim putem, a i takve životinje se ?esto ne kre?u previše od ku?e, niti dolaze u okršaje sa drugim ma?kama.

AĹľurirano ( Utorak, 04 Listopad 2011 10:42 )