Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko elite da Vas obavjetavamo o svim akcijama i novostima, upiite se na nau mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Vie o akciji ...

old-dog1Jednako kao to se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Va 8-godinji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uiva u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Vie o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Naalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva zavravaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neeljenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne upljine za pse, ma?ke i glodavce! Vie o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
AVA FanBox-LikeBox
Home Laboratorij TARGET - brzinski progesteronski test za kuje
AddThis Social Bookmark Button
  • Glavni razlog neuspjenog pripusta ili osjemenjivanja u kuja je nepravilno vrijeme osjemenjvanja.
  • Za uspjean uzgoj jako je vano odrediti pravo vrijeme pripusta.
  • Ovim testom se odre?uje optimalno vrijeme prpusta ili osjemenjivanja za uspjenu koncepciju.

Odre?ivanje plodnog perioda

Vidljivi znakovi tjeranja kao i ginekoloke pretrage, uklju?uju?i i vaginalnu citologiju daju samo pribline i nedovoljno to?ne informacije o vremenu ovulacije. To?no vrijeme ovulacije odstupa od slu?aja do slu?aja ponekad i vie od jednog tjedna.
Do ovulacije dolazi usljed djelovanja luteiniziraju?eg hormona (LH ). LH peak se javlja dva dana prije ovulacije. Porast progesterona po?inje u isto vrijeme s porastom LH. Dva dana nakon po?etka porasta progesterona dolazi do ovulacije. Iz toga proizlazi da se to?no vrijeme ovulacije moe odrediti ukoliko se odredi po?etak porasta progesterona .
Nakon ovulacije potrebna su dva do tri dana za sazrijevanje jajaca. Zato je optimalno vrijeme koncepcije u kuja 5 do 6 dana nakon po?etka porasta progesterona.
Pomo?u TARGET testa mogu?e je odrediti po?etak porasta progesterona .
Za vrijeme poestrusa koncentracija progesterona je niska (0-1.0 ng/ml) to se u testu vidi tamno plavom bojom. Po?etak rasta progesterona se vidi u obliku promjene boje prema svijetlo plavom.

Kad i kako ?esto se provodi test?target

  1. Da bi se odredio osnovni nivo progesterona kod kuje, potrebno je ispitati serum ili plazmu u prvih pet dana tjeranja. Osnovni nivo progesterona varira individualno od 0-1 ng/ml.
  2. Za odre?ivanje po?etka porasta progesterona treba kuju testirati 7-8 dana nakon pojave prvih znakova tjeranja (krvavi vaginalni iscjedak, otok vulve). Ukoliko u tom vremenu test bude jako plav , nivo progesterona je jo uvjek prenisko.
  3. Test treba ponavljati svaka dva dana sve dok se ne dobije svijetlo plava boja . Promjena boje iz C1 u C2 ukazuje na po?etak porasta progesterona. Dva dana kasnije do?i ?e do ovulacije.
  4. Nadalje testirajte jedanput dnevno sve dok ne do?e do promjene u svijetlo plavu boju (C3). Dva (do tri) dana iza toga je optimum za koncepciju. To je ujedno i vrijeme kad se kuja treba prvi put pripustti ili osjemeniti svjeom spermom. Postupak pripusta ili inseminacije se ponavlja za dva dana.
    Kod upotrebe smrznute sperme inseminirati treba tri puta. Prvi put dva do tri dana iza pojave rezultata C3 i jo dva puta u razmaku od 2 dana.
  5. Ukoliko do?e do pojave potpuno bijele boje testa (C4) kuju treba odmah prepustiti ili osjemeniti.

Daljnje mogu?nosti primjene testa

TARGET CANINE OVULATION TIMING KIT se tako?er moe upotrebiti za odre?ivanje pravog vremena za carski rez. Nivo progesterona pada 24 sata prije normalnog poroda na osnovni nivo. Rezultat boje se mijenja od bijelog (C4) u jako plav (C1). Kad se prije o?ekivanog datuma tenjenja kuje dnevno testiraju, mogu?e je bolje odrediti pravo vrijeme indikacije carskog reza. Time se izbjegavaju hitne operacije ili se moe izbje?i prerano ra?anje tenaca.

Ažurirano ( Utorak, 17 Kolovoz 2010 10:28 )