Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko želite da Vas obavještavamo o svim akcijama i novostima, upišite se na našu mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Više o akciji ...

old-dog1Jednako kao što se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Vaš 8-godišnji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uživa u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Više o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Nažalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva završavaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neželjenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne šupljine za pse, ma?ke i glodavce! Više o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 31 
AVA FanBox-LikeBox
Home Laboratorij Piroplazmoza u pasa
AddThis Social Bookmark Button

Sve je ve?i problem bolesti koje prenose krpelji, a to su piroplazmoza, odnosno Babesioza, krpeljni encefalitis te promjene na koži koje krpelj izazove svojim ubodom.

ŠTO JE PIROPLAZMOZA (BABESIOSA) ?

To je bolest pasa i ostalih doma?ih životinja koje uzrokuju protozoe iz roda Babesia. Bolest je brzog toka, popra?ena visokom temperaturom, bljedilom sluznica (anemija), žuticom i mokrenjem krvi.

TKO JE PRENOSI I NA KOJI NA?IN  ?

krpelj

Bolest prenose krpelji (ixoidae). Dijelimo ih u dvije skupine: krpelji šikare i krpelji nastambe. Prenosioci su krpelji šikare koji parazitiraju na koži raznih doma?ih  i divljih životinja te se hrane krvlju doma?ina. Oni su prili?no veliki nametnici  (oko 2 cm ) sa le?nim i trbušnim plohama i usnim aparatom prilago?enim za ubadanje i sisanje. Osim što sišu krv i uznemiravaju životinju oni su biološki prenosioci mnogih zaraznih bolesti doma?ih životinja i ljudi, ne samo parazitarnih ve? virusnih i bakterijskih. Produkti žlijezda slinovnica nekih vrsta krpelja uzrokuju krpeljnu paralizu (tick paralysis). Uzro?nici piroplazmoze nalaze se u slinskim žlijezdama (razvojni stadiji sele se u slinske žlijezde prilikom po?etka sisanja krvi), te se tako i prenose u krv doma?ina. Prilikom ulaska u krv razmnožavaju se velikom brzinom, prihvate se na eritrocite te ih razaraju.


KOJI SU ZNAKOVI BOLESTI ?

Vrlo je karakteristi?no da je bolest akutna sa izrazito povišenom temperaturom (preko 40°C ). Pas se povla?i u mirnije i tamnije kutove stana, nezainteresiran za okolinu, odbija uzimanje hrane, ponekad se javljaju smetnje sa stolicom (za?ep ili proljev), rad srca i disanje ubrzano, izrazito karakteristi?no žutilo sluznica, mokra?a tamno crvene boje. Vrlo je bitno da u tom trenutku hitno intervenirate, odnosno da psa odvedete veterinaru radi adekvatne terapije, te se pridržavati njegovih uputa.


babesia_ciklus

LIJE?ENJE:

Lije?enje se provodi preparatom koji uništava babezije u organizmu, antibioticima koji sprije?avaju i lije?e sekundarne bolesti nastale zbog smanjene imunosti organizma, te vitaminima koji pomažu organizmu u borbi protiv bolesti. U ve?ini slu?ajeva to je dovoljna terapija da bi životinja ozdravila, ukoliko se lije?enje po?elo na vrijeme. U težim slu?ajevima, kada se bolest kasno prepoznala, te se kasnilo sa po?etkom lije?enja, ponekad se treba dati transfuzija krvi, kako bi se kako bi organizam imao dovoljno eritrocita dok ne stvori sam dovoljnu koli?inu. Tako?er postoje hrane koje mogu pomo?i u ovakvim situacijama, kao što su Royal Canin Hepatic, koja potpomaže rad jetre za vrijeme teške bolesti i primanja jakih lijekova. Tako?er se može davati i B vitamin, koji ?e otvoriti apetit.

KAKO POSTUPATI SA BOLESNOM ŽIVOTINJOM ?

Nakon primljene terapije životinju treba  poštediti svih fizi?kih napora te je hraniti laganom i lako probavljivom hranom po preporuci veterinara.

babesioza

PREVENCIJA POJAVE BOLESTI ?

Životinju tretirati endoparazitskim  sredstvima (Frontline, Exspot, Advantix i dr.), repelentnim ogrlicama koje možete nabaviti u svakoj specijaliziranoj trgova?koj radnji za ku?ne ljubimce. Me?utim zaštita je djelomi?na i još ne postoji idealno zaštitno sredstvo koje bi životinju u potpunosti zaštitilo. Me?utim, postoji vakcina koja uvelike smanjuje mogu?nost obolijevanja životinje, ali ako i oboli, oboli u blažem obliku bolesti, koja nije smrtonosna.  Tako?er je preporu?ljivo i pregledati životinju poslije svake šetnje po prirodi.


AĹľurirano ( Petak, 15 Listopad 2010 14:52 )