Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko elite da Vas obavjetavamo o svim akcijama i novostima, upiite se na nau mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Vie o akciji ...

old-dog1Jednako kao to se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Va 8-godinji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uiva u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Vie o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Naalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva zavravaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neeljenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne upljine za pse, ma?ke i glodavce! Vie o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 24 
AVA FanBox-LikeBox
Home Laboratorij Flutd, ili bolest donjih mokra?nih putova ma?aka
AddThis Social Bookmark Button

FLUDT, ili bolest donjih mokra?nih putova ma?aka nije jedinstvena bolest sama po sebi, nego naziv za grupu simptoma.

Simptomi FLUTD-a su:

?e?i odlazak u pijesak, smanjena koli?ina mokra?e, specifi?an stav pri mokrenju, ponekad bolno glasanje prilikom mokrenja, te u uznapredovanom stadiju krv u mokra?i. Tako?er oboljele ivotinje u?estalo liu genitalno podru?je.

flutd01

Naj?e?e se javlja u odraslih kastriranih mujaka, premda se moe javiti i u bilo kojoj dobi i neovisno o spolu.

FLUTD se javlja u 3 oblika:

  • upala mokra?nog mjehura
  • kristali i kamenci
  • neprohodnost mokra?ovoda

Naj?e?e se javljaju struvitni kamenci, Kalcij-oksilatni kamenci, dok se cistini javljaju rje?e. Kamenci mogu potpuno za?epiti mokra?ovod, te zaostajanjem dovesti do uremije ivotinje, koja je vrlo opasna, te nerijetko smrtonosna. Na RTG snimci se dobro vide.

7-4-rtg6-2

Mogu se lije?iti specijalnom hranom prema tipu kamenca, ali samo u slu?ajevima ako nisu zapeli u mokra?ovodu. U tom slu?aju potreban je hitni medicinski zahvat kako bi ih se izvadilo.

DSC03688-crope

Kristali se nalaze u mokra?i, te ponekad zajedno sa sluzi iziritiranog mjehura znaju napraviti sluzni ?ep, te na taj na?in zatvoriti mokra?ovod, ali se mokra?nim kateterom taj ?ep lako probije, te se ispusti mokra?a. Nakon tog zahvata, ivotinja tako?er mora jesti posebno formuliranu hranu za ma?ke sa urolokim problemima, kako bi se preostali kristali otopili. Ukoliko ivotinja odbija medicinsku hranu, postoje razli?ite paste koje imaju sli?an u?inak.

Kako hrana pomae?

Neki od mokra?nih kamenaca nastaju u kiselom mediju, odnosno u kiseloj mokra?i. Za njihovo rastapanje daje se hrana koja zalunjuje tu mokra?u, i na taj na?in sprje?ava stvaranje kristala i kamenaca, ali i otapa ve? nastale.

Neki od kamenaca su lunati, odnosno nastaju u lunatom mediju, zato se daju paste ili hrana koje tu mokra?u zakiseljuju.

Iz tog razloga, bitno je da vam VETERINAR prepie terapiju nakon urolokih analiza, a ne da samoinicijativno dajete hranu, kako ne bi jo dodatno pogorali ve? postoje?i problem.

Ažurirano ( Srijeda, 25 Kolovoz 2010 11:07 )