Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko želite da Vas obavještavamo o svim akcijama i novostima, upišite se na našu mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Više o akciji ...

old-dog1Jednako kao što se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Vaš 8-godišnji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uživa u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Više o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Nažalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva završavaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neželjenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne šupljine za pse, ma?ke i glodavce! Više o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 52 
AVA FanBox-LikeBox
Home Laboratorij FeLV
AddThis Social Bookmark Button

felv_virus


FELV ili feline leukemia virus je jedan od naj?eš?ih uzro?nika zaraznih bolesti ma?aka. Virus spada u porodicu retrovirusa, kao i FIV virus, uzro?nik ma?je side. (klikni na ma?ju sidu i saznaj više.)

Izvor bolesti su bolesne životinje, koje virus izlu?uju slinom i suzama, a najvjerojatnije i fecesom i urinom.Nakon izloženosti virusu, bolest se razvija u 6 faza:

1. S obzirom da su naj?eš?i na?ini prijenosa virusa sa životinje na životinju slina i suze, usna šupljina je mjesto ulaska virusa u organizam.

images_4

2. Ukoliko organizam nije dovoljno jak da zaustavi infekciju, virus zahva?a bijela krvna zrnca. slinom i suzama, usna šupljina je mjesto ulaska virusa u organizam

3. Limfociti, zaduženi za obranu organizma od infekata, budu zaraženi virusom, te cirkuliraju?i krvlju, zapravo šire virus prvo do najbližih limfnih ?vorova, a nakon toga, virus se proširi ostatkom organizma. Imunosni sustav otprilike 50-60% zdravih ma?aka, o?iš?ene od glisti i hranjene kvalitetnom hranom ?e uspjeti sprije?iti širenje virusa dalje.

4.nastaje viremija, odnosno može se dokazati prisustvo virusa u krvi. Virus dospijeva do koštane srži, gdje ostaje do kraja života ma?ke. Otprije u toj fazi virus je pobijedio imunosni sustav životinje. Nastaju prvi simptomi bolesti.

5. bijela krvna zrnca i trombociti koji nastaju u koštanoj srži budu zaraženi virusom i preko njih se virus vra?a u cirkulaciju.

6.virus se razmnožava u epitelnom tkivu (žlijezdi slinovnica, suznih žlijezdi, želuca, grla, mjehura…) odakle se virus širi u okolinu i predstavlja izvor zaraze za druge ma?ke

Neke ma?ke se nakon izloženosti virusu uspiju othrvati infekciji, te postanu otporne na bolest. Neke ma?ke nikada ne?e pokazivati znakove bolesti, ali ?e zato biti trajni izlu?itelji virusa u okolinu i stalni izvor zaraze za druge ma?ke.

Nažalost, ma?ke držane u lošim uvjetima, necijepljene ma?ke, ma?ke lutalice naj?eš?e obole od FeLV-a, koji se može manifestirati kroni?nim bolestima kao što su anemija, podložnost raznim infekcijama, kroni?ni gingivitis i stomatitis, dok u najtežim slu?ajevima ma?ke obolijevaju od limfoma ili limfosarkoma.

DIJAGNOSTIKA:

rgb_snap-fiv-felv-combosideFeLV se vrlo jednostavno testira brzinskim kit testovima visoke pouzdanosti. Testovi se naj?eš?e rade u kombinaciji sa FIV-om. Na FeLV bi trebalo testirati sve ma?ke prije uvo?enja u dom, pogotovo ukoliko uzimate novu ma?ku, a u ku?i ve? imate druge ma?ke, bez obzira dali pokazivali simptome bolesti ili ne. Ne zaboravite, neke ma?ke nikada ne pokužu nikakve simpotome bolesti,a li su zato trajni izvor zaraze za druge ma?ke. Na FeLV bi trebalo posumnjati kod svake ma?ke koja gubi apetit, ima lošu dlaku, ?este ili dugotrajne infekcije bilo kože, mjehura, dišnog ili probavnog sistema, upalu zubnog mesa ili progresivno gubi na težini.

FeLV/FIV test je jeftin, brz i pouzdan test koji u samo nekoliko minuta pokazuje rezultate.

LIJE?ENJE:

Kao niti kod FIV-a, pravo lije?enje FeLV-a u smislu izlje?enja ne postoji. No, unato? bolest, životinje mogu živjeti godinama. Oboljelim ma?kama se daju vitamini i imunostimulatori kako bi se podigla razina otpornosti organizma, te antibiotici ukoliko postoji lokalna infekcija. Kvalitetna  prehrana od visokovrijednih sastojaka, održavanje higijene ku?anstva, sve su to faktori koji doprinose boljem zdravlju FeLV i FIV ma?aka. Tako?er, FeLV i FIV pozitivne ma?ke moraju biti izolirane od FeLV/FIV negativnih ma?aka, kako ne bi njima prenijele bolest, ali isto tako, kako zdrave ma?ke ne bi FeLV/FIV pozitivnim ma?kama prenijele razne bakterije i viruse koje zdravim ma?kama ne predstavljaju prijetnju, ali su opasne za FeLV/FIV ma?ke, odnosno ma?ke sa vrlo lošim ili nikakvim imunitetom na uzro?nike bolesti. Sve se svodi na održavanje zdravlja i sprje?avanju kontakta sa uzro?nicima iz okoline. FeLV pozitivne i negativne ma?ke bi trebale biti strogo odijeljene jedne od drugih, i treba se paziti da se ne koriste iste zdjelice, ?ešljevi, ma?ji wc-i i sli?no.

Nažalost, kod najteže varijante bolesti, limfoma ili limfosarkoma, nema u?inkovitog lije?enja.

PREVENTIVA:

Sre?om, postoji cjepivo protiv FeLV-a. Ma?ke se cijepe prvi puta sa 8-9 tjedana, te se nadocijepljuju za 3-4 tjedna. Nakon toga se cijepi u redovitim intervalima svake godine. Ukoliko uvodite novu ma?ku u dom, gdje ve? borave druge ma?ke, obavezno ju testirajte na Felv/FIV, jer su to dvije bolesti koje su vrlo opasne, a vrlo lako se dijagnosticiraju.

AĹľurirano ( Utorak, 27 Rujan 2011 11:07 )