Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko elite da Vas obavjetavamo o svim akcijama i novostima, upiite se na nau mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Vie o akciji ...

old-dog1Jednako kao to se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Va 8-godinji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uiva u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Vie o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Naalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva zavravaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neeljenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne upljine za pse, ma?ke i glodavce! Vie o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 7 
AVA FanBox-LikeBox
Home Laboratorij

PostHeaderIcon Laboratorij

AddThis Social Bookmark Button

Paraziti, ta mala stvorenja koja izazivaju ga?enje i strah kod ve?ine vlasnika ivotinja, zapravo se nalaze posvuda oko nas, a da mi toga nismo niti svjesni. Koji su naj?e?i paraziti, koliko su opasni za ljubimce i vlasnike te kako sprije?iti njihovo nastanjivanje na naim ljubimcima i u naem domu moete saznati ovdje.

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button

felv_virus


FELV ili feline leukemia virus je jedan od naj?e?ih uzro?nika zaraznih bolesti ma?aka. Virus spada u porodicu retrovirusa, kao i FIV virus, uzro?nik ma?je side. (klikni na ma?ju sidu i saznaj vie.)

Izvor bolesti su bolesne ivotinje, koje virus izlu?uju slinom i suzama, a najvjerojatnije i fecesom i urinom.


Ažurirano ( Utorak, 27 Rujan 2011 11:07 )

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button

Pretilost je svako pove?anje od 15% teine u odnosu na idealnu teinu. Pretilost, odnosno debljina ili gojaznost nije samo estetski problem. Pretilost je KRONI?NA BOLEST, koju vrlo rijetko tretiramo kao bolest, premda bismo trebali. ?ak 25% pasa u razvijenim zemljama pati od pretilosti.

Zato je pretilost bolest?

Dugo vremena se za masno tkivo u organizmu smatralo da se ono samo skuplja u organizmu i zadrava dok ga organizam ne zatreba. No, u novije vrijeme je otkriveno da je masno tkivo ivo, te da je ono ustvari AKTIVNI endokrini organ, koji proizvodi hormon zvan LEPTIN koji djeluje na na?in da stimulira mozak na uzimanje jo vie hrane, te tako stvara za?arani krug. Vie masno?e stvara vie hormona, koji trai vie hrane, to opet dovodi do jo vie hormona.

 

Ažurirano ( Četvrtak, 29 Studeni 2012 12:42 )

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button

infection_copyVirus ma?je side ili Feline Immunodeficiency Virus FIV je virus iz porodice lentivirusa, u koji spada i ljudski HIV virus. Iako je po gra?i jako sli?an HIV virusu, ?ovjek se ne moe zaraziti FIV-om. Virus FIV-a se moe na?i diljem svijeta, gdje je 1-15% ma?aka u svijetu zaraeno njime. FIV je vrlo neotporan u okoliu, te ne preivljava due od par sati, s toga nema straha da ?e se druge ma?ke zaraziti preko hranilice, kreveta ili igra?ki.

FIV-om se naj?e?e zaraze ma?ke lutalice, te ma?ke koje borave vani bez kontrole, dok ku?no drane ma?ke imaju male anse da se zaraze.Primarni na?in zaraze su rane, ma?ke dok se tuku, ugrizima ?esto prenesu virus na drugu ma?ku, premda se virus moe prenijeti i spolnim putem, te sa ma?ke na ma?i?e tokom dojenja.

Ažurirano ( Utorak, 04 Listopad 2011 10:42 )

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button

Kaalj kod pasa moe bitiizazvan razli?itim uzrocima, koji mogu biti od obi?ne prehlade, virusnih infekcija, migriraju?ih glisti pa sve do bolesti srca.

Prehlada je upala respiratornih organa, od kojih naj?e?e zahva?a samo prednje dine putove, ali ukoliko se ne lije?i, moe se proiriti do plu?a te izazvati upalu plu?a. U mladih, ina?e zdravih pasa, naj?e?i uzrok kalju je upala grkljana i dunika. Sluznica grla zaduena je za zagrijavanje i pro?i?avanje udahnutih zraka. Ukoliko pas udie vrlo hladan zrak ili jede vrlo hladnu hranu, sluznica postaje osjetljivija i podlonija infekciji bakterijama i virusima.

Ažurirano ( Subota, 22 Listopad 2011 08:19 )

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button

Proljev ili diareja u pasa poznata je stvar svakom vlasniku ivotinje. Proljevi mogu imati razli?ite uzroke i mogu biti veliki izvor frustracija za vlasnike. Proljev je zapravo stolica sa pove?anim postotkom vode. Od sve uzete vode kroz usta, skoro 90% vode resorbira se u probavnom traktu. Bilo kakva promjena u probavi moe biti uzrok manjoj resorpciji vode, to se manifestira pove?anom koli?inom vode u stolici, odnosno proljevom.

Ažurirano ( Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 14:09 )

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button
uri-cat


Virusni rinotraheitis ma?aka je zarazna, vrlo kontagiozna bolest sa visokom temperaturom. O?ituje se konjunktivitisom, suzenjem, iscjetkom iz nosa, hunjavicom, kihanjem i vidljivim promjenama na prednjim zra?nim prohodima. Uzro?nik je herpesvirus - ma?ji tip 1. Izvor infekcije je bolesna ma?ka. Postoje i klini?ki inaparentne infekcije (klini?ki nevidljive, bez prisutnosti simptoma), koje omogu?uju neprimjetno irenje uzro?nika.

Ažurirano ( Petak, 15 Listopad 2010 14:49 )

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button

Mikrosporoza je gljivi?na kona bolest uzrokovana gljivicama Microsporum canis i Microsporum gypseum. Naj?e?e se javlja u ma?aka, neto rje?e u pasa, no ono najbitnije za spomenuti je da je mikrosporoza ZOONOZA, odnosno bolest koja prelazi sa ivotinja na ljude.

Ažurirano ( Utorak, 27 Rujan 2011 09:33 )

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button
  • Glavni razlog neuspjenog pripusta ili osjemenjivanja u kuja je nepravilno vrijeme osjemenjvanja.
  • Za uspjean uzgoj jako je vano odrediti pravo vrijeme pripusta.
  • Ovim testom se odre?uje optimalno vrijeme prpusta ili osjemenjivanja za uspjenu koncepciju.

Ažurirano ( Utorak, 17 Kolovoz 2010 10:28 )

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button

Sve je ve?i problem bolesti koje prenose krpelji, a to su piroplazmoza, odnosno Babesioza, krpeljni encefalitis te promjene na koi koje krpelj izazove svojim ubodom.

TO JE PIROPLAZMOZA (BABESIOSA) ?

To je bolest pasa i ostalih doma?ih ivotinja koje uzrokuju protozoe iz roda Babesia. Bolest je brzog toka, popra?ena visokom temperaturom, bljedilom sluznica (anemija), uticom i mokrenjem krvi.

Ažurirano ( Petak, 15 Listopad 2010 14:52 )

Više...

 
AddThis Social Bookmark Button

FLUDT, ili bolest donjih mokra?nih putova ma?aka nije jedinstvena bolest sama po sebi, nego naziv za grupu simptoma.

Simptomi FLUTD-a su:

?e?i odlazak u pijesak, smanjena koli?ina mokra?e, specifi?an stav pri mokrenju, ponekad bolno glasanje prilikom mokrenja, te u uznapredovanom stadiju krv u mokra?i. Tako?er oboljele ivotinje u?estalo liu genitalno podru?je.

Ažurirano ( Srijeda, 25 Kolovoz 2010 11:07 )

Više...