Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko elite da Vas obavjetavamo o svim akcijama i novostima, upiite se na nau mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Vie o akciji ...

old-dog1Jednako kao to se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Va 8-godinji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uiva u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Vie o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Naalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva zavravaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neeljenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne upljine za pse, ma?ke i glodavce! Vie o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 63 
AVA FanBox-LikeBox
Home Kirurgija Piometra - gnojna upala maternice
AddThis Social Bookmark Button

to je piometra (lat. pyometra)?

Piometra je gnojna upala maternice u kuja i ma?aka. Javlja se isklju?ivo kod nesteriliziranih ivotinja, te posebice kod ivotinja u starijoj dobi koje nikada nisu imale leglo, te kod kuja koje su primale hormonsku terapiju, u vidu odgode tjeranja ili sprje?avanja za?e?a grekom sparenih kuja.

piometra-1

Simptomi piometre:

Prvi simptomi se javljaju oko mjesec i pol do dva nakon tjeranja. Kuja je mirnija, letargi?na, tjelesna temperatura moe i ne mora biti poviena, ponekad se moe vidjeti pove?an i napet trbuh, povra?anje i proljev, slabost stranjih nogu.
Ponekad se javlja gnojni iscjedak iz vulve i u tom slu?aju je dijagnostika vrlo jednostavna.piometra-3Kod tzv. zatvorene piometre, nema iscjetka jer je vrat maternice zatvoren, pa je dijagnostika kompliciranija. Potrebno je ultrazvukom ili rengenom utvrditi da je maternica pove?ana i ispunjena teku?inom, te napraviti dodatne krvne pretrage.


Lije?enje piometre:

Lije?enje se mora zapo?eti to prije, pogotovopiometra4 u slu?aju zatvorene piometre, gdje prijeti opasnost od pucanja stijenki maternice pod pritiskom gnojnog sadraja, i izljevanja gnojnog sadraja po trbunoj upljini.


Uz standardnu terapiju antibioticima, u slu?aju otvorene piometre mogu se davati i lijekovi koji poti?u izbacivanje gnojnog sadraja iz maternice. U slu?aju zatvorene maternice, to nije mogu?e.


U svakom slu?aju, jedino pouzdano i preporu?ljivo lije?enje je operacijski zahvat kojim se vadi maternica, skupa sa gnojnim sadrajem, ?ime se organizmu prua puno ve?a ansa za oporavak bez bakterija i toksina koji se isputaju u krv.

Osim to je najpouzdanija metoda, operativni zahvat je i najbolja metoda, iz razloga to va?enjem maternice, vie ne postoji anse za ponovno javljanje piometre, kao to je slu?aj sa medikamentoznom terapijom, kod koje poslije svakog tjeranja postoji ansa za ponovno javljanje bolesti.

piometra-1

Sprje?avanja bolesti

Jedini na?in da se bolest sprije?i je sterilizacija ivotinje, i to u to ranijoj dobi, ?ime istovremeno se smanjuje mogu?nost da ?e ivotinja kasnije u ivotu oboljeti od tumora mlije?nih lijezdi.

Ažurirano ( Utorak, 27 Rujan 2011 09:30 )