Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko želite da Vas obavještavamo o svim akcijama i novostima, upišite se na našu mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Više o akciji ...

old-dog1Jednako kao što se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Vaš 8-godišnji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uživa u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Više o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Nažalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva završavaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neželjenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne šupljine za pse, ma?ke i glodavce! Više o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 34 
AVA FanBox-LikeBox
Home Kirurgija Kastracija ku?nih ljubimaca
AddThis Social Bookmark Button

bb_712_1Kastracija je operacija koja nam pomaže u o?uvanju zdravlja ku?nih ljubimaca, kao i kontrolu razmnožavanja životinja koje nisu predvi?ene za selektivan uzgoj.


Što je kastracija, odnosno sterilizacija?

Kastracija je operativno uklanjanje dijela spolnih organa životinja. Kod ženki se uklanjaju maternica i jajnici, odnosno kod nekih vrsta samo jajnici, dok se kod mužjaka uklanjaju testisi.

Vlasnici ?esto koriste izraz «sterilizacija», no taj naziv je tehni?ki neto?an, jer sterilizacija zna?i da životinja ima spolne organe, ali oni nisu u funkciji.

Danas je kastracija rutinski operativni zahvat koji se provodi ambulantno, traje kratko, nosi minimalan rizik, te je oporavak vrlo brz.


Kastracija ženke: ovariotomija i ovariohisterektomija, u ?emu je razlika?

Izraz ovariotomija odnosi se na zahvat u kojemu se uklanjaju samo jajnici, dok je ovariohisterektomija zahvat u kojemu se uklanjaju jajnici i maternica.

U ma?aka i ženki tvorova naj?eš?e se provodi ovariotomija, dok se kod kuja provodi ovariohisterektomija.

Prednosti ovariotomije su što zahvat kra?e traje i oporavak je brži, no, prednosti ovariohisterektomije su te što eliminiramo rizik od kasnijih bolesti kao što su karcinomi maternice, piometre, smanjuje se mogu?nost obolijevanja od tumora mlije?nih žlijezdi…

U današnje vrijeme, ve?inom se napustila praksa provo?enja ovariotomije kod kuja, iz razloga što se kod kuja kojima su uklonjeni samo jajnici i dalje mogu javiti druge bolesti vezane uz reproduktivne organe, te se vrši samo ovariohisterektomija, dok je praksa va?enja samo jajnika i dalje ostala za ma?ke, tvorice i ze?ice, jer je kod njih pojava karcinoma maternice, tumora mlije?nih žlijezdi i piometre puno rje?a nego kod kuja.


Razlozi ZA kastraciju:

1)zdravstveni:

-prosje?an životinji vijek kastrirane životinje je 2-3 godine duži nego kod nekastrirane životinje.

-Kastracijom životinje  zna?ajno se reducira pojava tumora mlije?nih žlijezdi, odnosno u slu?aju rane kastracije (prije 6 mjeseci života), mogu?nost pojave tumora mlije?ne žlijezde iznosi manje od 0,05%.

-Ovariohisterektomijom, odnosno uklanjanjem jajnika i maternice, sprje?avamo nastanak piometre (klikni i saznaj više), vrlo teške bolesti koja se kod kuja pretežno javlja u starijoj dobi (premda se zna javiti i kod vrlo mladih ili vrlo starih kuja). Lije?enje piometre je vrlo skupo i dugotrajno i naj?eš?e završava hitnom operacijom ?iji ishod nije uvijek pozitivan. ?ak i nakon operacije, kod životinja koje su oboljele od piometre mogu se javiti problemi sa jetrom, bubrezima i drugim organima kao posljedica dugotrajne gnojne upale u organizmu, te jakih lijekova koji se koriste za lije?enje. JEDINA DJELOTVORNA METODA SPRJE?AVANJA PIOMETRE JE KASTRACIJA!

-kastriranjem mužjaka sprje?avamo razne tumore i ostale bolesti prostate.

-kastracije je OBAVEZNA za kriptorhide (klikni i saznaj više), jer je testis zaostao na za njega anatomski nepravilnom položaju te je zbog toga izložen stalnoj iritaciji, koja ?esto dovede do prelaska u tumore ili karcinome. Tako?er može do?i do torzije testisa što je za životinju izuzetno bolno.

Jednostranim kriptorhidima se uklanja i pravilno spušteni testis, kako bi se sprije?ilo parenje, jer je kriptorhizam nasljedan.

-obavezno treba kastrirati FELV/FIV pozitivne ma?ke (klikni i saznaj više), kako bi se sprije?ilo širenje bolesti me?u ma?jom populacijom. Tako?er, rana kastracija muških ma?aka smanjuje mogu?nost oboljevanja of FIV (Feline Immunodeficiency Virus), s obzirom da je primarni na?in zaraze ugriz bolesne ma?ke, a kastrirani ma?ori se u pravilu ne upuštaju u borbe sa drugim ma?orima.

-Kastracija je OBAVEZNA za ženke tvorova ukoliko ne služe za rasplod (klikni i saznaj više), jer u nekastriranih ženki dolazi do aplasti?ne anemije koja je smrtonosna.

2) Promjene u ponašanju:

- kastrirani ljubimac postaje privrženiji vlasniku i ima manje sklonosti bježanja od ku?e, borbe sa drugim životinjama, skakanja po nozi i sl.

-te su promjene posebno vidljive kod muških ma?aka, koje prestanu biti agresivne prema vlasniku, prestanu obilježavati teritorij posebno neugodnim mirisom urina, prestanu odlaziti od ku?e u vrijeme parenja i vra?ati se nakon nekoliko tjedana, mršavi i izranjavani. Tako?er, smanjuje se mogu?nost stradavanja u prometu, jer se ne udaljavaju previše od ku?e. No, i dalje ostaju vrhunski lovci, bez obzira na kastraciju.

3) Kontrola razmnožavanja

Kastracija mužjaka i ženki je jedini 100% u?inkovit na?in kontrole razmnožavanja životinja koji sprje?ava stvaranje novih generacija neželjenih životinja koje završe lutaju?i po cesti, bivaju ba?ene u šume ili jame te uglavnom ugibaju od gladi, že?i i bolesti ili stradavaju pod kota?ima automobila. Manji broj njih biva ulovljen i eutaniziran u veterinarsko-higijenskim servisima ili budu do kraja života osu?eni na male boksove u azilima gdje zbog velikog broja životinja i nedostatka novca i ljudstva ?esto budu bez minimalnih uvjeta za život.


Dezinformacije:

Nažalost, puno vlasnika odustaje od kastracije, ili nepotrebno produžuje period prije kastracije, jer su ?uli razne zablude i dezinformacije, kao što su:

1) Životinje moraju imati barem jedno leglo prije kastracije, jer je to zdravo za njih.

Ne, ne moraju imati niti jedno leglo. Štoviše, ukoliko je ženka kastrirana prije prvog tjeranja, mogu?nost dobivanja tumora na mlije?nim svedena je skoro na 0,5 %. Kuja ne?e postati ništa inteligentnija niti privrženija zato što je imala leglo. S samo jednim leglom pove?ava se broj pasa, koje je ionako teško udomiti, te štenci naj?eš?e završavaju ba?eni u šume, ubijeni ili u azilu. Za samu kuju je svejedno dali je imala ili ne leglo. Štoviše, odgovoran vlasnik ne?e dopustiti da kuja ima leglo, nego ?e ju kastrirati prije ili barem kontrolirati njezino kretanje, kako se ne bi sparila.

2) Kastrirane životinje su debele.

Isto tako zabluda. Životinja se ne deblja zato što je kastrirana, nego iz razloga što unos energije premašuje potrošnju energije. Dakle, zato jer jede previše ili se kre?e premalo. Znanstveno je dokazano da poslije kastracije energetska potreba organizma pada za 15-30 %. Dakle, odmah nakon kastracije, životinju treba staviti na kalorijski laganu hranu tzv. light formule, ili smanjiti unos hrane. Životinje ?iji su se vlasnici pridržavali naputaka nisu dobile na težini. Više o debljini možete saznati ovdje.

3) Kastrirane životinje su lijene

Još jedna zabluda… Dali znate da je gotovo svi psi-spasioci kastrirani? A za njih se nikako ne može re?i da su lijeni… Želja životinje za kretanjem ili igranje isto tako ovisi o vlasniku i njihovoj interakciji, kao i o karakteru same životinje.

4) Kastrirani psi ne mogu biti ?uvari

Kastrirani psi su jednako dobri ?uvari kao i nekastrirani. Pas ?uva teritorij jer ga smatra «svojim», a ne zbog spolnih hormona.

5) Nehumano je kastrirati, odnosno to je neprirodno i nije fer prema životinji

Neto?no. Nehumano je ne kastrirati životinju. Životinja više pati kada ima hormone, a ne može reagirati na na?in na koji joj nagon govori. Npr. Patnjom bi se moglo nazvati ono što prolazi nekastrirani mužjak dok se u susjedstvu kuje «tjeraju», kojem nagoni govore da se mora spariti sa kujom, a on ne može do kuje jer je zatvoren u boksu, nego što bi se moglo re?i da pati npr. kastrirani mužjak koji nema takvih problema. Isto tako, više pati kuja koja mora pro?i kroz graviditet, porod i skrbiti o mladuncima, da bi joj ti mladunci nakon nekog vremena bili oduzeti, nego kuja koja je sterilizirana. Isto tako, više pati kuja koja se «tjera» a vlasnik pokušava otjerati ?opor mužjaka koji pokušavaju sko?iti na nju, nego sterilizirana kuja koja živi u mirnom suživotu sa pse?jim "susjedima".

Evo što se doga?a sa neželjenim životinjama i onima koje dospiju u krive ruke:

http://www.suza.hr/default.aspx?id=1617

http://www.suza.hr/default.aspx?id=26

http://www.suza.hr/default.aspx?id=1042


Mogu?e komplikacije poslije kastracije:

Komplikacije poslije kastracije su vrlo rijetke i javljaju se u otprilike 2-4 % slu?ajeva, i to u pravilu zbog ne pridržavanja uputa danih vlasnicima. Naj?eš?e komplikacije su:


cone20card

  1. Pucanje unutarnjih šavova – ponekad se  doga?a kod kuja,  u pravilu zbog vlasnikovog nepridržavanja uputa, kada je životinji dopušteno da ska?e. Prvih nekoliko dana, životinji treba biti onemogu?eno skakanje. Ukoliko se radi o izrazito hiperaktivnoj životinji koju vlasnik ne može kontrolirati, u dogovoru sa veterinarom, prvih nekoliko dana se može davati lagani sedativ.

2.Lizanje ili ?upanje šavova – 4.-5. dan poslije sterilizacije, kada rana po?ne cijeliti, životinje znaju lizati ranu jer ih svrbi. Ukoliko vlasnik ne može kontrolirati životinju, treba joj se staviti «elizabetanski ovratnik». On životinji ne smeta, s njim može jesti i piti, jedino joj je onemogu?eno lizanje rane.

3. Inkontinencija: javlja se u 1-4% steriliziranih kuja, naj?eš?e preko 25 kg težine. Taj problem se brzo i u?inkovito rješava lijekovima.

 

 


Kastracija je rutinski zahvat koji zahtjeva minimalnu hospitalizaciju, oporavak (klikni i saznaj više) je brz, pa je ljubimac ve? drugi dan vra?a normalnom životu. Kastracija je JEDINI na?in preveniranja bolesti kao što su piometra, pove?anje prostate i odre?ene vrste tumora. Dakle, kastracija nije mu?enje životinje, nego obaveza svakog odgovornog vlasnika koji voli svoju životinju i želi da njegov ljubimac živi duže i zdravije. Tako?er, ona je obaveza svakog ljubitelja životinje koji ne želi da potomci njegovog ljubimca lutaju cestama, bivaju zlostavljani ili napušteni.

AĹľurirano ( Petak, 17 Lipanj 2011 11:55 )